Keravan Energia ja Sipoon Energia ylläpitävät edullisia sähkön siirtohintoja - korotuspaineita ei näköpiirissä

16.10.2020

Viime päivinä sähkönsiirtohintojen tasosta on käyty vilkasta keskustelua. Ylen selvityksessä kävi ilmi, että moni sähkönsiirtoyhtiö on voimakkaasti nostanut sähkönsiirtohintojaan, mutta ei ole samassa suhteessa korottanut investointeja säävarman sähköverkon rakentamiseen.

Keravan Energian ja Sipoon Energian strategiaan kuuluu alueen elinvoimaisuuden tukeminen. Konsernin omistajat Keravan kaupunki ja Sipoon kunta eivät nosta yhtiöistä osinkoja, vaan tahtotila on ylläpitää mahdollisimman edullisia sähkönsiirtohintoja Keravalla ja Sipoossa. Kerava on pieni tiiviisti asuttu kaupunki, jossa sähköverkko on pitkään ollut maakaapeloitu lähes kokonaan. Tästä syystä Keravalla sähkönsiirtohinnat ovat valtakunnan matalinta tasoa. Sipoo puolestaan on laaja ja harvaanasuttu alue, jossa sähköverkkoa on paljon ja käyttäjiä suhteessa vähän. Tästä syystä sähkönsiirtohinnat Sipoossa ovat korkeammat.

Sipoossakin kuitenkin on maaseutuverkkojen vertailussa edulliset sähkönsiirtohinnat. Jos verrataan vuoden 2015 tasoon, sähkön siirron hinta on noussut Sipoossa keskimäärin vain 3 prosenttia, mikä on yleisen inflaation luokkaa. Keravalla on nykyään jopa halvemmat siirtohinnat kuin vuonna 2015. Viimeksi kesäkuussa laskimme hintoja Sipoossa keskimäärin 10 prosenttia ja Keravallakin 5 % asiakasmäärän kasvun seurauksena.

Keravalla tai Sipoossa ei ole sähkön siirtohinnoissa lähivuosina nousupainetta, kun alueet kasvavat nopeasti ja sähköverkkoon liittyy uusia asiakkaita. Tällöin enemmän käyttäjiä on jakamassa verkon ylläpitokuluja.


Takaisin uutisiin