Vår samarbetspartner Lindorff Oy är nu Lowell Suomi Oy

Lindorff som sköter indrivningen av våra fakturor byter namn till Lowell 1.10.2018. Namnbytet är en följd av att Lindorff bytt ägare i Finland. Förutom namnet förändras ingenting annat; Lowell betjänar våra kunder på samma sätt som tidigare.


Tillbaka